Prevádzková doba

Pondelok – Piatok: 08.00 – 16:00

Ing. Iveta Kováčová

GSM: +421 907 306 769

https://www.facebook.com/dizajnove.kvetinace/

ELITCargo s.r.o.

Oravský Podzámok 132

027 41  Oravský Podzámok

Identifikačné údaje

IČO: 36 730 700

IČ: 20 22 309 751

IČ DPH: SK 20 22 309 751

Bankové spojenie

Pobočka ČSOB a.s., ul. Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín
400 462 5882 / 7500
IBAN: SK30 7500 0000 0040 0462 5882
SWIFT/BIC Code: CEKOSKBX